Класиране на конкурентоспособността на IMD

Преглед на най-добрите според редакционния съвет. Относно критериите за подбор. Този материал е субективен и не представлява реклама и не служи като ръководство за покупка Преди да купите, трябва да се консултирате със специалист.

Рейтингът на конкурентоспособността на страните по света е показател, който се изчислява ежегодно от Института по мениджмънт (IDM – Institute of Management Development), разположен в швейцарския град Лозана. Мястото в него показва как всяка държава е в състояние да създаде условия за развитие на бизнес, който може да устои на конкуренцията на международната сцена.

За изграждане на рейтинг а се използват 333 критерия, които характеризират състоянието на държавната икономика, ефективността на правителствените действия, състоянието на бизнес средата и инфраструктурата. За оценката се използват както статистически данни, така и експертни становища и рецензии на бизнесмени. Всяка година позициите на страните в класацията се променят, за това се дава подробна обосновка.

Класиране на конкурентоспособността на IMD

Номинация място Страна рейтинг
Класиране на конкурентоспособността на IMD 1 Сингапур 5.0
2 САЩ 4.9
3 Хонг Конг 4.8
4 Холандия 4.7
5 Швейцария 4.6
6 Япония 4.5
7 Германия 4.4
8 Швеция 4.3
9 Великобритания 4.2
10 Дания 4.1
11 Финландия 4.0
12 Тайван 3.9
13 Южна Кореа 3.8
14 Канада 3.7
15 Франция 3.6

1-во място: Сингапур

Оценка: 5.0

Сингапур

Лидер в класацията е Сингапур, малка островна държава в Югоизточна Азия. Това е държава с развита пазарна икономика и висока – около 26 хиляди долара – МПП на глава от населението. Богатството се подпомага от износа на електроника, информационни технологии, финансови услуги и фармацевтични продукти.

През 1965 г., след като получи независимост от федерацията на Малайзия, Сингапур беше много бедна и корумпирана държава. Републиката нямаше собствено производство, дори прясна вода и строителен пясък бяха внесени от Малайзия. Първият президент на островната държава Лий Куан Ю започна активно да привлича инвеститори, убеждавайки хората, проявили интерес към Сингапур, да отворят там своя бизнес.

Икономическата свобода, липсата на протекционизъм, който защитава неефективните предприятия, позволи на Сингапур да постигне високи темпове на растеж на националното богатство – по различно време в диапазона от 2-7% годишно. Републиката принадлежи към “азиатските тигри” – източните страни, които бързо направиха скок от слабо развиващи се към развити.

2-ро място: САЩ

Оценка: 4.9

САЩ

Съединените американски щати са най-богатата държава в света, с икономика от почти четвърт от световния БВП. Икономическата структура обикновено е постиндустриална, по-голямата част от продукта се създава в сектора на услугите – предимно образование и наука, медицина, транспорт, държавни и други услуги. Тези сфери представляват почти 80% от БВП, 20% са индустрията и по-малко от 1% са селското стопанство.

От известно значение за икономическото благосъстояние на САЩ е фактът, че щатският долар е основната резервна валута в света. Това позволява на страната да спестява от конверсии, както и да взема назаем пари на капиталовите пазари на ниски лихви поради високата ликвидност на долара. От друга страна има и негативни ефекти – поради високия обменен курс конкурентоспособността на американските износители е намалена.

Важно конкурентно предимство на икономиката на Съединените щати е нейната прозрачност. Американското правителство публикува много свободно достъпни доклади за различни показатели. Отвореността на данните за различни компании позволява на инвеститорите да вземат по-добри икономически решения.

3 място: Хонконг

Оценка: 4.8

Хонг Конг

Хонконг е автономен регион в рамките на Китай. От 1841 г. тя е колония на Великобритания, която я обявява за зона за свободна търговия – това се улеснява от нейното изгодно географско положение. През 1997 г. Хонконг е прехвърлен обратно в Китай, но запазва висока степен на автономия в съответствие с курса “една държава, две системи”. Той има своя собствена валута – хонконгския долар.

Икономиката на Хонконг е един от най-изразените либерални пазари. Държавата много слабо се намесва в бизнеса, няма валутен контрол, няма пречки за чуждестранните инвестиции. Банките работят свободно – над 250 банкови институции са отворени в региона.

В Хонконг са развити както секторът на услугите, така и индустрията. Важна роля играе производството на облекло и платове, което представлява 30% от износа, докато електрониката заема второто място по продажби в чужбина. Хонконг е един от най-големите финансови центрове в света. Развива се и туризмът – регионът се посещава от над 10 милиона души годишно.

4-то място: Холандия

Оценка: 4.7

Холандия

Холандия е лидер сред европейските страни по отношение на конкурентоспособността. Икономиката тук е ориентирана към други държави, транспортът и търговията играят важна роля в това – това се улеснява от позицията в центъра на Европа.

Благодарение на високото ниво на икономическа свобода, благоприятната предприемаческа атмосфера и голям брой висококвалифицирани специалисти, много европейски компании локализират индустриалното си производство в Холандия. Водещи индустрии са производството на газ и нефт, металургия, електротехника и битова химия.

Туризмът е от голямо значение за икономиката на Холандия – страната се посещава от над 10 милиона туристи годишно. Най-често се посещават две от дванадесетте провинции – Северна и Южна Холандия. Името Холандия се придържа към цялата страна, но наскоро Холандия официално го изостави, за да намали „задръстванията“ на туристите в тези провинции и да уведоми хората, че има какво да посетят в други части на щата.

5-то място: Швейцария

Оценка: 4.6

Швейцария

Конфедерация Швейцария е банковото „сърце“ на Европа; нейната икономика до голяма степен се основава на циркулацията на чуждестранен финансов капитал. Това е една от най-стабилните държави в света, която не е участвала във войни от няколко века.

Конфедерацията има благоприятен климат за малки и големи предприятия. Държавата минимално се намесва в работата на предприятията, нуждите на хората се задоволяват от свободния пазар. Почти няма безработица. Освен банковото дело, швейцарската часовникарска индустрия е от световно значение.

Три четвърти от швейцарските работници са заети в туристическия сектор. Почивката в тази страна е доста скъпо удоволствие, но все още има много хора, които искат да посетят алпийските курорти. Туристическият бизнес е един от ключовите фактори за обогатяване на страната и осигуряване на висок стандарт на живот на населението.

6-то място: Япония

Оценка: 4.5

Япония

Япония е един от „азиатските тигри“, страна, която е увеличила своя БВП повече от 60 пъти от 60-те години на XX век. Това се случи поради увеличаване на износа – евтини японски стоки, като китайските днес, наводниха западния пазар преди няколко десетилетия. За да спрат този процес, Съединените щати и европейските страни убедиха Япония да повиши лихвата за йени, а цените за нейните марки се увеличиха значително.

Основните артикули за износ са превозни средства и електроника. Особено ценени са японските автомобили, които представляват 40% от всички продажби в чужбина. В същото време Япония е принудена да внася природни ресурси, които са много малко на собствената й територия. Внимателното отношение към природните ресурси беше характерно за японците през последните векове.

Сега, когато изнася, Япония се фокусира върху качеството на продуктите, а не върху масовата продажба на евтини неща. Страната е насочена към високотехнологичния пазар – роботи, оптика, електроника. Също така Япония планира да разшири продажбата в чужбина на скъпи и диетични хранителни продукти – ценни сортове риба, специфични десерти.

7 място: Германия

Оценка: 4.4

Германия

Особеността на Германия е социално-пазарната организация на икономиката. Това означава, че остава достатъчно висока свобода на предприемачество, но в същото време държавата не забравя за социалната сигурност на населението – разходите за това са доста висока данъчна тежест. Синдикатите и работодателите се виждат като партньори, а не като противоположни сили.

Германия се характеризира с „рейнски капитализъм“, в който банките са акционери на предприятия и влияят върху бизнес решенията със значително влияние. Индустрията заема голям дял в икономиката – нейната роля е по-висока, отколкото в други развити страни, където секторът на услугите е водещ.

Германската икономика е ясно ориентирана към износа. Най-важните търговски партньори са Франция, други страни от ЕС, Великобритания, САЩ, Китай, Русия. Страната непрекъснато разширява присъствието си на световния пазар със скорост от няколко процента годишно.

Проблемите на Германия включват преди всичко икономическата интеграция на източната част на страната, бившата ГДР. Федералното правителство отделя 100 милиона долара годишно за справяне с тези трудности.

8-мо място: Швеция

Оценка: 4.3

Швеция

Икономиката на Швеция се смята от мнозина за социалистическа, докато за други тя е пример за „капитализъм с човешко лице“. Страната има много нисък публичен дълг и ниска инфлация, стабилна банкова система.

В началото на 90-те години в Швеция започва криза, по време на която се наблюдава бързо обезценяване на националната валута, увеличаване на бюджетните разходи и увеличаване на броя на безработните. За да се излезе от тази ситуация, беше определен „таван“ на държавните разходи, позволяващ на бюджета да поддържа излишък. Благодарение на това беше възможно да се намалят данъците върху предприятията и населението, като същевременно не се изоставят социалните програми.

Швеция се характеризира с либерален подход към международната търговия. Страната е фокусирана върху износа на широка гама от стоки и поддържа положително търговско салдо. Сега сферата на информационните технологии и телекомуникациите играе голяма икономическа роля тук. В Швеция не само големите предприятия участват в това – напротив, тук са създадени добри условия за малки ИТ стартиращи компании.

Въпреки факта, че Стокхолм е един от важните икономически възли, нивото на благосъстояние не е особено забележимо в центъра на страната и в периферията. Дори най-бедните части на Швеция имат по-висок жизнен стандарт от средния за Европа.

9 място: Великобритания

Оценка: 4.2

Великобритания

Във Великобритания, която беше в дълбок спад след Втората световна война, бърз икономически растеж отново започна от 80-те години на миналия век. За това спомогна масовата приватизация, както и присъединяването на страната към ЕС. Държавата инвестира в подобряване на качеството на образованието и уменията на работната сила.

По брой работни места във Великобритания секторът на услугите е водещ – в него работят две трети от населението в трудоспособна възраст. Една пета от тях работят в бранша. Останалите имат собствен бизнес или са заети в правителството или военния сектор.

За разлика от много други западни страни, Великобритания е самодостатъчна с петрол и въглища. Тези вкаменелости играят роля и при износа. Като цяло обаче тук природните ресурси са оскъдни, приносът им за благосъстоянието на британците е незначителен. Например желязната руда престана да се добива изцяло, за да се запазят останалите запаси.

Брекзит, започнал през 2016 г., все още не е оказал сериозно влияние върху британската икономика. Предполага се, че зоната за свободна търговия ще продължи няколко години след излизането на Великобритания от ЕС.

10-то място: Дания

Оценка: 4.1

Дания

Дания е държава, която съхранява индустриална и аграрна икономика. В началото на този век една пета от населението в трудоспособна възраст е била заета в селското стопанство – сега поради разширяването на фермите в този сектор остават само 6%. Индустрията представлява 40% от националния доход. Страната има една от най-стабилните икономики в Европа и една от най-стабилните валути – датската крона.

Дания е световен лидер по отношение на външнотърговския оборот на глава от населението. Приходите от износ представляват 50% от БВП. Храната се доставя в чужбина – морска риба, датски животински продукти (месо и мляко), както и промишлено и селскостопанско оборудване, инструменти, мебели, лекарства. Интересен артикул за износ са коледните елхи, растящи в изкуствено засадени гори.

На пазара на труда има споразумение между работодатели и синдикати. Датският подход се характеризира тук с думата „гъвкава сигурност“ – от комбинация от гъвкавост и сигурност. Системата се нарича “златен триъгълник”. Първата му страна е способността на работодателя да уволнява и наема служители, ако е необходимо, втората е финансова помощ за тези, които са загубили работата си, а третата е обучение и съдействие за намиране на работа за безработни.

Недостатъците на датската икономическа система са високите данъци, намалената конкурентоспособност на външния пазар поради високия валутен курс на кроната, високите разходи за основни стоки и жилища. Тук колите са особено скъпи – те са в пъти по-скъпи, отколкото в съседните европейски страни.

11-то място: Финландия

Оценка: 4.0

Финландия

Финландия има предимно постиндустриална икономика, 70% от населението е заето в сектора на услугите. Страната се характеризира с икономическа и политическа стабилност. Конкурентно предимство е тясното взаимодействие между образователни институции, научни и технически центрове и предприятия.

Водещите отрасли включват дърводобивната промишленост. Финландия получава значителен доход от продажбата на дървен материал в чужбина, а хартията се изнася и в други страни. Друг артикул за износ е цифровата електроника, включително телефоните Nokia. Като цяло външната търговия представлява около 40% от финландския БВП. Туризмът също допринася за благосъстоянието.

Недостатъците на финландската икономическа система включват високи данъци. Например данъкът върху доходите на физическите лица може да достигне до 35%. В замяна обаче финландците получават безплатно образование, което позволява дори на човек от бедно семейство да стане висококвалифициран специалист, както и безплатни лекарства и други социални придобивки.

12-то място: Тайван

Оценка: 3.9

Тайван

Тайван е държава с динамично развиваща се капиталистическа икономика. Характеризира се с постепенно намаляване на държавния контрол, приватизацията на банки и индустриални предприятия. През миналия век Тайван беше предимно селскостопанска държава, след това земеделският сектор се сви и започна бърза индустриализация.

Сред индустриалните сектори, които генерират големи приходи от износ, може да се открои памучната индустрия, която водеше тук в средата на миналия век, както и производството на строителни материали, алуминий, стомана и стъкло. Хранителната индустрия е развита – консерви от риба и морски дарове се произвеждат и изнасят в чужбина. От селскостопанските продукти се изнасят плодове и зеленчуци, които се развиват добре в топъл климат.

Подобно на много други икономически успешни страни, Тайван доставя електроника в чужбина. Тук се произвеждат компютърни части, както и принтери – в края на миналия век повечето от тези устройства бяха от тук. Ролята на машиностроенето се увеличава.

Слабата страна на Тайван е зависимостта му от предлагането на природни ресурси, предимно на енергия – нефт и газ. Страната се стреми да премине към хидроенергия, но сега тя не отговаря на всички нужди и е малко вероятно да бъде в бъдеще.

13-то място: Южна Корея

Оценка: 3.8

Южна Кореа

Република Корея е страна, която е направила скок от крайна бедност до огромно богатство само за няколко десетилетия. През 1953 г., когато южнокорейската държава започва да съществува, тя е една от най-бедните в света, изоставайки дори от много африкански държави по отношение на БВП. Сега тя е една от най-богатите и проспериращи държави в Източна Азия.

Южна Корея е класирана на първо място в Bloomberg Innovation Index от няколко години, мярка за ролята, която иновациите играят в икономиката на дадена страна. Тук патентната дейност е много активна, особено в областта на електрониката и други „високи технологии“. Износът на тези технологии в чужбина е един от основните доходи на републиката.

Отвореността на корейската държава към международна търговия и ориентация към износ се считат за основните причини за бързия икономически растеж. Кома електроника, Корея доставя козметика и лекарства в чужбина, насърчава „медицински туризъм“ – посещава страната за определени процедури и операции, включително и за пластмасови. Чужденците посещават републиката по други причини и всяка година тук има повече туристи.

14-то място: Канада

Оценка: 3.7

Канада

Един от основните фактори, благоприятни за канадската икономика, е близостта й до САЩ. Страната има много договори със САЩ за улесняване на търговията и пътуванията. На САЩ се падат три четвърти от канадския износ.

Подобно на американската, канадската икономика е ориентирана към свободния пазар. Секторът на услугите е водещ в осигуряването на заетост – в него работят 70% от гражданите. Една четвърт са заети в индустрията – производство на самолети, влакове, други превозни средства, електроника. Територията на Канада е богата на полезни изкопаеми, които са достатъчни не само за вътрешни нужди, но и за доставки в чужбина. Това важи особено за енергийните ресурси – газ, нефт, въглища – които се изнасят за Съединените щати.

Канада е втората по големина държава в света, поради огромния размер на територията, икономическото развитие в различни части от нея е неравномерно. Повечето градове и населението са разположени на юг, по протежение на американската граница. На север има територии, където все още живеят предимно аборигени, а не европейци, и те водят традиционен начин на живот, оцелявайки главно чрез риболов.

15-то място: Франция

Оценка: 3.6

Франция

Франция е разположена в центъра на Западна Европа. Достъпът до търговските пътища на Атлантическото и Средиземно море е от голямо значение за икономиката на страната. Икономическата тежест позволява на френската държава да играе ключова роля в политиката на Европейския съюз и целия свят.

В момента във Франция има преход от национализация към приватизация, но присъствието на държавата в икономиката все още е доста забележимо. Страната съчетава капиталистически черти със закони, които подкрепят социалната сфера и намаляват неравенството в доходите.

Туризмът е един от основните източници на богатство във Франция. Това е най-посещаваната държава в света, като всяка година приема над 75 милиона туристи. Тук е създадена най-развитата железопътна мрежа в Европа, която се използва както от французите, така и от жителите и компаниите на съседни държави.

Държавната намеса в икономиката включва планиране. Въпреки това, за разлика от социалистическите държави, той служи по-скоро като насока и индикатор за развитие, отколкото като задължителни стандарти. Тази политика понякога се нарича „икономическа диригизма“ – държавата действа като „диригент“ на „оркестъра“ на частните компании.


Внимание! Тази оценка е субективна и не представлява реклама и не служи като ръководство за покупка. Преди да купите, трябва да се консултирате със специалист.

Оценете тази статия
Онлайн списание за стил, мода, етикет, начин на живот и за избора на най-добрите продукти и услуги.
Добавете коментар